Proof of Work vs Proof of Stake

Binnen de cryptowereld wordt er een onderscheid gemaakt tussen verschillende zogenaamde consensus algoritmes. Het ontbreken van een centrale, controlerende partij bij cryptocurrencies zorgt ervoor dat transacties op een andere manier moeten worden verwerkt en gecontroleerd. Op welke manier dit gebeurt is afhankelijk van  de cryptocurrency in kwestie. Voor Bitcoin geldt bijvoorbeeld dat ze gebruik maakt van het Proof of Work algoritme. Voor andere cryptocurrencies waaronder Cardano en VeChain geldt dan weer dat ze gebruikmaken van het Proof of Stake algoritme (of een afgeleide daarvan).

Wat nu precies het verschil is tussen de twee meest populaire consensus algoritmes op de markt laten we je graag ontdekken hier op deze pagina.

Welke verschillende consensus algoritmes bestaan er? 

Wanneer we de verschillende cryptocurrencies even met elkaar gaan vergelijken kunnen we vaststellen dat er sprake is van tal van verschillende soorten consensus algoritmes. We maken daarbij onder meer een onderscheid tussen bijvoorbeeld: 

De bovenstaande voorbeelden zijn slechts het puntje van de ijsberg, want in de praktijk zijn er nog meer. De twee populairste consensus algoritmes zijn echter ongetwijfeld Proof of Work en Proof of Stake. Wat deze consensus algoritmes nu precies inhouden kom je hieronder te weten. 

1.) Het Proof of Work (PoW) algoritme

Voor Proof of Work geldt dat er gebruik wordt gemaakt van zogenaamde miners. Voor deze miners geldt dat ze verantwoordelijk zijn voor het oplossen van complexe, wiskundige puzzels. Op het ogenblik dat er een bepaalde transactie wordt uitgevoerd op de blockchain van bijvoorbeeld Bitcoin zal er in eerste instantie een transactie worden verzonden naar het netwerk. In deze transactie is verschillende informatie terug te vinden. Denk hierbij onder meer aan zaken zoals bijvoorbeeld:

  • De public key; 
  • De timestamp; 
  • De waarde van de transactie; 

Voor de transacties die uitgevoerd dienen te worden op het netwerk geldt dat ze worden verzameld in een zogenaamde blok. Miners gaan vervolgens aan de slag om de transacties welke deel uitmaken van het blok te controleren. Er wordt niet alleen gecontroleerd of er wel sprake is van voldoende saldo om de transactie uit te kunnen voeren, daarnaast wordt er ook gekeken naar het feit of bijvoorbeeld de public keys wel of niet correct zijn. Pas wanneer alles klopt zal de transactie daadwerkelijk worden uitgevoerd. Voor het Proof of Work algoritme geldt tot slot dat de wet van de sterkste… of beter gezegd de snelste geldt. Met andere woorden, de miner die er als eerste in slaagt om het vraagstuk op te lossen gaat met de beloning lopen. 

2.) Het Proof of Stake (PoS) algoritme

Het tweede populairste consensus algoritme luistert naar de naam ‘Proof of Stake’. Het doel van dit algoritme is uiteraard hetzelfde als het geval is bij Proof of Work. Dit betekent dat ze instaat voor het valideren van transacties evenals het toevoegen van nieuwe blokken aan de blockchain. De manier waarop dit gebeurt is echter verschillend. In het geval van Proof of Stake worden de nodes geen miners, maar wel validators genoemd. Voor het PoS-algoritme geldt niet dat de node die het snelste is met de beloning gaat lopen. In plaats daarvan wordt er gekeken naar de zogenaamde borg die werd gestort. Deze borg is vereist omdat men er alleen op deze manier vanuit kan gaan dat de partij in kwestie het beste voorheeft met het netwerk. 

Blijkt op een zeker ogenblik het tegendeel? Dan kan de borg die werd gestort worden afgenomen. Des te groter de borg wordt, des te groter ook de kans dat je als validator aan de slag kan gaan met het valideren van transacties en het toevoegen van blokken aan de blockchain. De validators zullen door het algoritme automatisch worden uitgekozen aan de hand van de stake die ze hebben ingezet. Ben jij uitverkozen door het algoritme als node? Dan zal je vanaf dat ogenblik voor je bijdrage aan het netwerk beloningen ontvangen.

Proof of Work vs Proof of Stake

Veel mensen stellen zich de vraag wat er nu precies het beste consensus algoritme is dat er bestaat. Wanneer deze vraag wordt gesteld wordt er toch vooral gekeken in de richting van Proof of Work en Proof of Stake. Dit simpelweg omdat ze het vaakst van alle bestaande algoritmes worden gebruikt. Voor allebei deze opties valt er wel iets te zeggen. We hebben de belangrijkste verschillen tussen beiden even voor je uitgezocht en stellen ze hieronder duidelijk aan je voor. 

1.) De aard van de node 

Bij Proof of Stake is het zo dat de nodes miners zijn die hun rekenkracht in de strijd moeten gooien. De miner die er als eerste in slaagt om het complexe vraagstuk op te lossen claimt de beloning. Voor Proof of Stake geldt dat de borg bepalend is voor het feit of iemand een blok kan toevoegen aan de blockchain of niet. Des te hoger de stake (dus de borg) is, des te groter de kans dat je terug wordt uitgekozen om bepaalde transacties te valideren. 

2.) Het soort beloning die wordt toegekend 

Bij Proof of Work is het eigenlijk zo dat de miner die het vraagstuk weet op te lossen een vergoeding krijgt onder de vorm van nieuwe cryptomunten. Het gaat hierbij om cryptomunten die nog niet eerder in omloop zijn geweest. Voor het Proof of Stake algoritme geldt dat de vergoeding die validators ontvangen bestaan uit de transactiekosten die werden betaald door de gebruikers van het netwerk.

Dat wil overigens niet zeggen dat dit altijd zo is. Op een gegeven moment gaan PoW algoritmes waarschijnlijk ook over op het uitbetalen van de transactiekosten (omdat bijvoorbeeld het limiet van het aantal munten bereikt is, bij Bitcoin is dat 21 miljoen). Daarnaast kan het ook zijn dat PoS algoritmes nieuwe cryptomunten uitgeven en die uitbetalen.

3.) De vereiste investering is verschillend 

Partijen die aan de slag willen gaan als miner binnen een Proof of Work netwerk dienen te investeren in geschikte hardware. Hiervoor moeten ze doorgaans een flink bedrag opzijzetten. Dit niet in het minst wanneer men het plan heeft opgevat om Bitcoin te gaan minen. Bij een Proof of Stake project verloopt dat net even wat anders. In dit geval is het zo dat het vooral van belang is om een zo groot mogelijke borg in te brengen in het netwerk. Dit betekent dat de investering die je moet doen voornamelijk bestaat uit een financiële inspanning en dus niet zozeer uit hardware. 

4.) Een significant verschil op vlak van energiezuinigheid 

Proof of Stake is door de jaren heen veel populairder geworden omdat ze wordt aangemerkt als een structureel milieuvriendelijker alternatief voor Proof of Work. De mining apparatuur waar bij Proof of Work gebruik van wordt gemaakt vereist namelijk een gigantische hoeveelheid energie. Dat geldt niet voor de validators binnen een Proof of Stake netwerk. Het is mede omwille van deze reden dat heel wat nieuwe cryptocurrencies die op de markt worden geïntroduceerd tegenwoordig de voorkeur geven aan het gebruik van het PoS-algoritme. 

Plaats een reactie