Hoe werkt Bitcoin mining?

Voor cryptocurrencies waaronder Bitcoin die gebruikmaken van het Proof of Work (PoW) algoritme geldt dat hun munten worden gecreëerd door middel van cryptocurrency mining. Door miners wordt er gebruik gemaakt van speciale apparatuur waarmee transacties bevestigd en verwerkt kunnen worden op de blockchain. In ruil voor hun werkzaamheden wordt er aan miners een beloning toegekend onder de vorm van nieuwe cryptocurrency.

Wil jij graag meer te weten komen over hoe Bitcoin mining nu precies werkt? Dan moet je zeker even de onderstaande informatie doornemen.

Bitcoin mining, van cruciaal belang voor het controleren van het netwerk 

Voor het merendeel van de cryptocurrencies op de markt, waaronder ook Bitcoin, geldt dat ze beschikken over een gedecentraliseerd systeem. Van zodra Bitcoin verscheen op de markt was dit ook het eigenlijke doel. Satoshi Nakamoto wou er namelijk voor zorgen dat de macht van het geld niet langer bij de banken was gelegen, maar wel bij de mensen zelf. 

Het hele systeem van Bitcoin werkt dan ook zonder dat er daarbij tussenkomst van een centrale partij zoals een centrale bank is vereist. Voor deze laatste geldt dat zij de controles uitvoert over de bankrekeningen en er voor garant staat dat alles correct verloopt. Wat echter wanneer zo’n centrale partij ontbreekt? In dat geval moet er op een andere manier controle worden uitgeoefend. Wel, dat gebeurt bij Bitcoin en het merendeel van de andere cryptocurrencies door de blockchain.

In principe kunnen we stellen dat de blockchain één groot register is welke alle transacties bevat die in het verleden reeds met een bepaalde cryptomunt zijn uitgevoerd. Voor deze transacties geldt dat ze worden gebundeld in blokken waarna ze vervolgens worden toegevoegd aan de blockchain. Zoals de naam van de blockchain eigenlijk reeds duidelijk maakt betreft het hier een keten bestaande uit een groot aantal verschillende blokken waarin de transacties zijn terug te vinden. 

Voor elk zogenaamd knooppunt dat deel uitmaakt van het netwerk geldt dat hij of zij een kopie van de blockchain heeft staan. Deze knooppunten kunnen zowel een computer zijn als bijvoorbeeld een speciaal stukje software. Op het ogenblik dat er een nieuwe blok aan de blockchain wordt toegevoegd vindt er eerst een vergelijking plaats tussen de verschillende kopieën. Is er op een bepaald ogenblik sprake van een verschil tussen de kopieën? Dan zal daardoor meteen duidelijk worden gemaakt dat er iets niet klopt.

Visuele uitleg werkt soms beter, zie daarom ook eens deze video over Bitcoin mining:

Hoe werkt Bitcoin mining dan precies? 

De bovenstaande informatie heeft ervoor gezorgd dat je een goed beeld hebt gekregen van de manier waarop de blockchain nu precies werkt. De volgende vraag die veel mensen zich zullen stellen heeft echter betrekking tot de manier waarop de blokken in de ketting terecht komen. In een blok kunnen er verschillende transacties zijn terug te vinden. Indien je als gebruiker een blok op de blockchain plaatst zal je daarvoor een beloning ontvangen in de vorm van een cryptocurrency.

Het spreekt voor zich dat dit bij veel mensen als muziek in de oren zal klinken. In principe is dit namelijk gratis geld dat je zal ontvangen. Dit gezegd hebbende geldt echter dat het plaatsen van een blok op de blockchain een behoorlijk stuk lastiger is dan je in eerste instantie zou vermoeden.

Op het ogenblik dat je een blok wenst toe te voegen aan de blockchain dient er in eerste instantie een wiskundige rekensom te worden opgelost. Het betreft hier niet zomaar eender welke rekensom, maar wel een complex vraagstuk waar bijzonder veel rekenkracht voor is vereist. Voor deze vraagstukken geldt dat ze moeten worden opgelost door… miners! Bij Bitcoin mining is er sprake van mensen die over speciale computers beschikken en allemaal trachten om zo snel mogelijk rekensommen op de Bitcoin blockchain op te lossen. De miner die er als eerste in slaagt om de juiste oplossing te vinden mag de blok toevoegen aan de blockchain en zal daarvoor een beloning ontvangen.

Let op, een eenvoudige laptop is tegenwoordig lang niet meer voldoende voor het oplossen van deze rekensommen, in tegendeel. Miners investeren dan ook duizenden tot miljoenen euro’s in hardware om op die manier op de meest efficiënte wijze aan Bitcoin mining te kunnen doen.

Elke tien minuten een nieuwe block op de Bitcoin blockchain

Bij Bitcoin mining is het zo dat er elke tien minuten een nieuwe block wordt toegevoegd aan de blockchain. Dit betekent concreet dat er ook elke tien minuten een bepaalde gebruiker een nieuwe Bitcoin zal ontvangen. Het spreekt voor zich dat iedereen wel zo’n ‘gratis’ Bitcoin in de wacht wil slepen. Dit heeft ervoor gezorgd dat inmiddels duizenden miners stelselmatig proberen om de snelste te zijn. Om ervoor te zorgen dat blokken niet sneller dan elke tien minuten aan de blockchain kunnen worden toegevoegd zorgt het systeem automatisch voor het aanpassen van de moeilijkheidsgraad van het vraagstuk. Deze manier van werken brengt nog een extra voordeel met zich mee. De veiligheid van het netwerk krijgt er namelijk een stevige boost door. Op het ogenblik dat een bepaalde partij het netwerk van Bitcoin zou willen hacken zou hij of zij dan ook over minstens 51% van de rekenkracht moeten beschikken dan deze van het netwerk in haar totaliteit.

Bitcoin mining met behulp van zogenaamde mining pools

Een artikel schrijven over ‘wat is Bitcoin mining’ kunnen we uiteraard niet doen zonder ook even aandacht te besteden aan het bestaan van zogenaamde mining pools. Op moment van schrijven geldt dat er zoveel verschillende miners actief zijn en de moeilijkheidsgraad zo hoog is gelegen dat het nagenoeg onmogelijk is voor één enkele partij om een blok te kunnen vinden. Omwille van deze reden wordt er vandaag de dag zeer vaak gebruik gemaakt van zogenaamde mining pools. Door miners wordt hun rekenkracht aangeboden bij een mining pool waardoor zij een bepaald percentage van de opbrengst ontvangen. 

Het exacte percentage waar je op kan rekenen is afhankelijk van de hoeveelheid aan rekenkracht die er wordt aangeboden binnen de pool in kwestie. Op die manier wordt ervoor gezorgd dat alle miners hun krachten kunnen bundelen met als gevolgd dat ze gegarandeerd uitbetaald zullen worden. Mocht er geen sprake zijn van het bestaan van een miningpool zou dat als gevolg kunnen hebben dat er weliswaar veel rekenkracht aan het netwerk toegevoegd zou kunnen worden, maar dat deze er nog altijd niet in zou slagen om een rekensom op te lossen. In ieder geval maakt dit ook meteen duidelijk dat er tegenwoordig nog voor kiezen om zelf Bitcoin te proberen minen met behulp van een gewone laptop of computer eigenlijk verloren moeite is. 

Lees ook: Verschil tussen PoW en PoS.

Plaats een reactie