Uniswap (UNI) koers

Actuele koers Uniswap: 5,39
Prijs in bitcoin: Ƀ 0.00015609

Voor het merendeel van de investeerders en handelaren in cryptocurrencies geldt dat zij er voor kiezen om gebruik te maken van een gecentraliseerde partij of exchange. Bekende voorbeelden van dergelijke partijen zijn dan bijvoorbeeld Binance en Coinbase. Toch moet het gezegd dat er ook een steeds groter wordende groep is die van begin tot eind wil kunnen rekenen op een gedecentraliseerde werking (wat natuurlijk het hele idee achter bitcoin was/is). Indien dat ook geldt voor jou is Uniswap ontdekken zeker de moeite waard. Op deze pagina vertellen we je niet alleen alles wat je graag over dit project zou willen weten, daarnaast gaan we ook even een blik werpen op de Uniswap koers en Uniswap waarde.

Hoe werkt Uniswap precies?

In vergelijking met gecentraliseerde partijen zoals dus bijvoorbeeld Binance en Coinbase is het zo dat beurzen zoals Uniswap een andere werkwijze hanteren. Zij maken het voor gebruikers dan ook mogelijk om zogenaamde ERC-20 tokens (die op de Ethereum blockchain draaien) te gaan ruilen zonder dat er daarvoor een centraal toezicht is vereist. Op een gecentraliseerde beurs wordt dit gedaan door gebruik te maken van een orderboek. Dit zorgt er voor dat de beurs in kwestie eigenlijk de enige is die controle kan uitoefenen op de transacties. Bij Uniswap wordt er echter gebruik gemaakt van zogenaamde smart contracts. Deze worden voor token pools gebruikt en doen tegelijkertijd ook dienst als liquiditeitspools om de tokens te kunnen verhandelen. 

In tegenstelling tot gecentraliseerde beurzen waar bepaalde kosten op in rekening worden gebracht door de exchange geldt voor Uniswap dat ze gebruikers de mogelijkheid biedt om tokens aan de pool toe te voegen. Zij betalen vervolgens bepaalde vergoedingen wanneer transacties worden uitgevoerd met behulp van dergelijke pools. Liquiditeitsverschaffers krijgen beloningen zodat er ten allen tijde een voldoende hoeveelheid aan liquiditeit in de pool aanwezig is. Het is ook voor iedereen perfect mogelijk om gratis tokens op de beurs te listen. 

Passief inkomen verdienen met Uniswap

Gebruikers die een bijdrage leveren aan de zogenaamde liquiditeitspool krijgen in ruil daarvoor zogenaamde liquiditeitstokens. Deze gelden als een vorm van verzekering die naar de wallet worden gestuurd. Dit is het gevolg van het feit dat de bijdrage aan de pool is vergrendeld. Ze is dan ook uitsluitend toegankelijk op het ogenblik dat de tokens opgenomen dienen te worden. Op het moment dat dit gebeurt zal er vastgesteld kunnen worden dat de liquiditeitstokens vernietigd zullen worden. De gebruikers die hebben bijgedragen ontvangen dan hun oorspronkelijk ingelegde tokens terug samen met het aandeel in de transactiekosten. Op deze manier ontstaat er een bepaald rendement dat na verloop van tijd zelfs zomaar kan zorgen voor een aantrekkelijk passief inkomen.

ERC-20 tokens swappen voor ETH-tokens

Voor de ERC-20 tokens geldt dat ze eigenlijk worden ingeruild voor ETH-tokens. Dit gezegd hebbende is het tegenwoordig ook mogelijk om te kiezen voor een swap met andere tokens. Dit is een mogelijkheid, maar helaas niet goedkoop. De kosten die je dan moet betalen zijn immers het dubbele ten opzichte van de standaard swap tussen ERC-20 tokens en ETH. In dit laatste geval bedragen de kosten 0,3 procent. Indien je toch kiest voor een swap met andere tokens bedragen de kosten 0,6% procent. Let op, de transactiekosten worden in hun geheel betaald met Ether. Dit ongeacht het soort swap waar jouw voorkeur naar uitgaat. Dit is uiteraard het gevolg van het feit dat de tokens op het netwerk van Ethereum draaien. 

Wat is het belangrijkste struikelblok van Uniswap? 

Het belangrijkste probleem dat zich op moment van schrijven stelt met betrekking tot de Uniswap waarde heeft te maken met de hoogte van de transactiekosten. Iedereen is er zich wellicht wel van bewust dat de transactiekosten op het netwerk van Ethereum tegenwoordig zeer hoog liggen. Het is niet alleen voor Ethereum zelf, maar ook voor alle projecten die er gebruik van maken (zoals dus ook Uniswap) van groot belang dat deze kosten zo snel mogelijk terug worden verlaagd. In een poging om dat te kunnen realiseren maakt Ethereum inmiddels gebruik van het Polygon (MATIC) protocol. Vooral de lancering van Ethereum 2.0 zou echter een stevige boost kunnen geven aan het gebruik van Uniswap en natuurlijk ook aan de Uniswap waarde en koers. 

De belangrijkste voordelen van Uniswap op een rijtje 

Heel wat mensen zien een enorm potentieel voor de Uniswap waarde met het oog op de toekomst. Dat is het rechtstreekse gevolg van de verschillende voordelen waar je bij het gebruik van dit platform op kan rekenen. Het gaat hierbij concreet om de voordelen zoals hieronder aangegeven:

  • Uniswap is een geautomatiseerde market maker. Deze zorgt er voor dat een geautomatiseerde handel in zogenaamde DeFi-tokens mogelijk wordt gemaakt. 
  • Er is sprake van een zeer actieve community participatie. Uniswap heeft de macht dan ook bij de community gelegd voor wat het maken van bestuurs gerelateerde beslissingen betreft. Bovendien leveren leden een belangrijke bijdrage aan de zogenaamde liquiditeitspool die de handel gaande dient te houden. 
  • Er zijn geen vervelende KYC-vereisten waar aan dient te worden voldaan. Dit is een grote zorg voor niet alleen gebruikers, maar ook voor cryptohandelaren. Op Uniswap is het doorlopen van een KYC-procedure geen vereiste. Iedereen kan op deze manier zijn of haar identiteit volledig geheim houden.

Naast bovenstaande is het zo dat swaps niet alleen kunnen gebeuren in ETH, maar ook in tal van verschillende andere tokens. Op deze manier ontvang je jouw vergoedingen precies op die manier zoals jij dat wenst. Het mag hoe dan ook duidelijk zijn, de Uniswap waarde is er zeker eentje die nog over een aardig potentieel beschikt met het oog op de toekomst.